בתמונה: משמאל לימין, מיכל חיון, ערן שיאון, יעל קנדר.

בתמונה: משמאל לימין, מיכל חיון, ערן שיאון, יעל קנדר.

בתמונה: משמאל לימין, מיכל חיון, ערן שיאון, יעל קנדר.

השארת תגובה